Search form

KINṘEŪKÖ 4:7

7Ane inrē i kui ngam mīs nup töhet rôtī, haṙĕhtö öp hilā cha-a min tölingūṅ mat, ngaich töönglö nup töchilū pingāṅl ël e, tö nup lanòk, tö nup tökiröng töchilū pingāṅl, tö nup kōp nö insëṙö: ngaich nup tö iṙūhen rôtī nöng töönghak nö ël e:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index