Search form

KINṘEŪKÖ 4:9

9Ngaich cha-a min nö kē hilā tölingūṅ mat, ngaich haṙung ngam chūökrööntö manyaṅk eāṅvö, tö nup eāṅvö u, tö nup tanôp u, tö nup pingāṅl chūök öktit, ṙòkhöre nup chūök tavī-i inrē nup chūök tī cha nö la-evṙen nö in e.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index