Search form

KINṘEŪKÖ 5:10

10Ṙòkhöre inrē nup tö-ahetlöngö chehen nö löö in ò min nup töng kahëtö ngòh tarik nö ip kūönṙô löö in ò min angū-ö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index