Search form

KINṘEŪKÖ 5:14

14Ngaich yih öp kumnyahlōn nö in ò, ngaich kunyahalōn anga-aṅ nö im pīhöre, nö ngaich nö hachōichi hēk yē ngam kumnyahlōn nö yih nö in ò, nö kunyahalōn anga-aṅ nö im pīhöre, nö rö-ö nö hachōichiṙen:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index