Search form

KINṘEŪKÖ 5:17

17Ngaich ngam kūönṙô min nö kē töhet mak nö el ngam tanīöyö; ngaich ngam kūönṙô nö nyum tumlat min nö el ngam inrūkui, ngaich chaplö e nö el mak;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index