Search form

KINṘEŪKÖ 5:18

18Ngaich öp kūönṙô min nö asöklö ngam kikānö nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich chilulnyö keūyö ngam kikānö nö i kui ò, ngaich kētu eltī anga-aṅ tö ngam nyā-aṅ tökētu kūö ngam kumnyahlōn: ngaich eltī ngam kūönṙô min öp mak tö-angūṅuṅvö öp tötī-iv tö rinūtngövah:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index