Search form

KINṘEŪKÖ 5:19

19Ngaich öp kūönṙô min nö hōḵten ò nö chūöku ṙô, nö ngö ṙô min tö ngam kikānö, Yēn rö-övö tarik nö ṙōlhaka nö holtöṙah meh, yē meh inrē öt kānngöre i töchōich, öm ip tahëng tö ngam pīhö meh, luhnyu man yēḵ ṙā-ang im inngū-öṅ ngih mak tö tī tö rinūtngövah;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index