Search form

KINṘEŪKÖ 5:21

21Ngaich ngam Kūönṙô min nö hōḵtö ngam kikānö nö chūökuṙô nö rūtngövah, ngaich ngö ṙô min ngam Kūönṙô tö ngam kikānö, vīten meh an ngam Mā Tēv rūtngövah öm chūöku ṙô inrē kinlēkngôre i vē tarik meh, hē ngam Mā Tēv nö vīten ngam takeun meh nö sukngöre, ngaich ngam aich meh inrē nö föhlö,

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index