Search form

KINṘEŪKÖ 5:22

22Ngih mak tö tī-ivtö ngam rinūtngövah nö chuh ellōn meh min, ngaich aföhlö ngam aich meh, ngaich sukngöre ngam takeun meh: ngaich ngö ṙô min ngam kikānö, Āmen, Āmen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index