Search form

KINṘEŪKÖ 5:23

23Ngaich ngam Kūönṙô min nö kūich në rinūtngövah, nö i mat līpöre, ngaich hanyôpngö u min nö el öp mak tö-angūṅuṅvö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index