Search form

KINṘEŪKÖ 5:24

24Ngaich anga-aṅ min nö ha-òk ngam kikānö tö ngam mak tö-angūṅuṅvö ngam tö-tī-iv tö rinūtngövah: ngaich meuthöt min ngam mak nö ellōn ò ngam tö tī-iv tö rinūtngövah, ngaich angūṅuṅvö min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index