Search form

KINṘEŪKÖ 5:27

27Ngaich hē ò nö keuheūten nö ha-ôkan tö mak ngaich mīnö yē ò nö kô-ò fālen, nö hayëḵngen ngam pīhöre, ngaich ngam mak tö tī-iv tö rinūtngövah nö meuthöt nö ellōn ò, ngaich angūö-öṅvö; föh ngaich min ngam aich ò, ngaich sukngöre min ngam takeun ò: ngaich min ngam kikānö nö öt inkôlò nö i yip tarikre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index