Search form

KINṘEŪKÖ 5:30

30Hēk inrē yē ngam kumnyah elmat nö teunghökui ngam tarik, ngaich kunyāha elmat anga-aṅ tö ngam pīhöre; ngaich asöklö ngam kikānö min anga-aṅ nö i kūö ngam Mā Tēv, ngaich ngam kūönṙô min nö i kui ngam kikānö tī tö në aṅ i ngih chöngö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index