Search form

KINṘEŪKÖ 5:7

7Ngaich cha-a min nö halööknyôre tö tököölre nup lahūölken cha: ngaich anga-aṅ min nö asööḵtīre nö haṙënngen ngam fālenre hĕnghata inrē i tö taneui nö ṙūötö ṙôken e, ngaich kēten e nö in ò öp chūök ò nö fāluṙen.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index