Search form

KINṘEŪKÖ 5:9

9Nup töhatāilöng tökētu aṅ i nup töhet chehen yip kūön Israĕl, nup kahëtö cha nö ip kūönṙô, löö in ò min.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index