Search form

KINṘEŪKÖ 6:10

10Im hinevhöre sakāmö min anga-aṅ nö kētö nyö-öṅ nët nòng, hēk inrē nët nòng kūön pumpa nö ip kūönṙô, i kūö inkūp öp rūkui manūlö;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index