Search form

KINṘEŪKÖ 6:11

11Ngaich ngam kūönṙô min nö hĕng nòng kahëti, tö tökētu kūö tökööl, ngaich ngam tahëng nö töföngö tökētu, ngaich vī inlam tökööl ò pòn köölö fālen anga-aṅ kūö ngam tökapah, ngaich ahetlö kuire min im sakāmö angū-ö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index