Search form

KINṘEŪKÖ 6:18

18Ngaich ngam aṅ Nāsöret min nö kuhākngö ngam kuire nö haköösiṙen im inkūp ngam rūkui manūlö, ngaich kē nup keūyö ngam kuire nö haköösiṙen, ngaich chaphöt u nö i kūö tameūyö öp tö-aṅhavkūö tö tökētu kūö in lāmö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index