Search form

KINṘEŪKÖ 6:19

19Ngaich ngam kūönṙô min nö kētö ngam tösūmö kūökël ngam kōiny sīṅp, hĕng inrē tötaföhlöng kēḵ i aṅ ngam kuvôkö, hĕng inrē vēföör tötaföhlöng, ngaich anga-aṅ min nö chaplö u nö eltī ngam aṅ Nāsöret, tö kinheūtö tī ò nö kuhākngö kuire i ngam inköhngen ò:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index