Search form

KINṘEŪKÖ 6:2

2Vë-ekūö yip kūön Israĕl, ngö ṙô tö cha, Yĕn kömayē-ĕ töm kikōnyö hēk töm kikānö töchūökuṙô nö kilēḵngöre, tö kinlēḵngôre aṅ Nāsöret, nö haköhngenre nö kētöre nö im Mā Tēv:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index