Search form

KINṘEŪKÖ 6:20

20Ngaich kuvāyö u min ngam kūönṙô nö i kūö ngam Mā Tēv nö tökuvāyö tökētu; töhet an angū-ö nö lamöö im kūönṙô, holre tö ngam tökuvāyö elngòh tö ngam töhatāilöng inrē kūökël: ngaich unôichrit e ngam aṅ Nāsöret möl nö òk vain.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index