Search form

KINṘEŪKÖ 6:21

21Angū-ö an chöngö aṅ Nāsöret öp töchūökṙô nö kilēḵngôre, ane inrē kahëtö ò nö i ngam Mā Tēv tökūö inköhngen ò, holre nö kô-òren tö nup kanô-òṅ ò nö kē-ĕti: nö asā öp töchūöktu kinlēḵngô ò, hòṅ ngatī anga-aṅ sā ngam chöngö inköhngen ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index