Search form

KINṘEŪKÖ 6:5

5I rô-òten nup sakāmö ngam töchūöku kinlēḵngô ngam inköhngen ò, ngam kinmöp min nö öt yihtöre nö i kui ò: hanöngsaha nup sakāmö nö timtörekūö, nup kamngö ò nö haköhngenre nö kētöre nö i ngam Mā Tēv, het min anga-aṅ, hökngen nup keūyöre min anga-aṅ el chalòng kuire nö sīöplö nö marôlòng.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index