Search form

KINṘEŪKÖ 7:3

3Ngaich cha-a nö kētö nuk tökētu tö cha nö i kūö ngam Mā Tēv, tafūöl nòng nuk inröl tö ranūpu kui, nëtsīön nòng kōiny nuā inrē; kö hĕng nòng inröl i tö nët tak mā, kö hĕng nòng kōiny nuā inrē nö i tö hĕng tak: ngaich cha-a nö kētö u nö i kūö ngam inrūkui.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index