Search form

KINṘEŪKÖ 7:41

41Nët nòng kōiny nuā, taneui nòng kūön sīṅp, taneui nòng kōiny pököre, taneui nòng kōiny kūön sīṅp aṅ im raneh samyeūheukūö inlāmö nö tökētu: angū-ö an tökētu tö Selūmi-ĕl ök kikōnyö kūön Sūrisattai.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index