Search form

KINṘEŪKÖ 7:43

43Hĕng ök rūpīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tötavī-i nö nyā-aṅ tökētu;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index