Search form

KINṘEŪKÖ 7:49

49Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöichö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index