Search form

KINṘEŪKÖ 7:55

55Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tösat anāi sīköl lumngan, tösā siköl ngam töhet chūök, nëtre anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index