Search form

KINṘEŪKÖ 7:79

79Hĕng ök rupīö törah pingāṅl kahëtö ò, hēngòng lūöi anāi siköl lumngan, hĕng ök rupīö töchilū pingāṅl ök tö sat anāi siköl lumngan, tösā siköl ngam, töhet chūök nët re anū-ö nö tööḵlö tö töpahīöya atra kalūöchö tö tavī-i nö nyā-aṅ tökētu;

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index