Search form

KINṘEŪKÖ 7:89

89Ngaich hē Môsös nö kuhēthötre nö ël ngam rūkui manūlö, ngaich anga-aṅ nö hang ök ṙô nö vë-ekūö ò nö löknyö lā tulöng tö kui öp anūchö miṙēlōn i kui ök kasòng chöngö minkahngö kanô-en, nö löknyö hôi nup kërupīm: ṙô nö vë-ekūö Ò.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index