Search form

KINṘEŪKÖ 8:15

15Ngaich möl min nö unôich yip kūön Lēvī nö kuhēthötre nö la-evṙen tö nup la-en ngam rūkui manūlö: ahetlen cha inrē më-eṅ min, ngaich kēten cha nö tökuvāyö tökētu.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index