Search form

KINṘEŪKÖ 8:2

2vë-ekūö Āròn, ngö ṙô tö ò, Hē meh tōttökūö nup ëāṅvö, ngaich nup tö sat ëāṅvö min nö yangtakūö nö lā kūö ngam chūökröön tö manyaṅk.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index