Search form

KINṘEŪKÖ 8:24

24Angū-ö ön ngih lamöö i yip kūön Lēvī: löktökūö tönët anāi samyeūheu ṙētī söl tulöng inrē cha-a min nö kuhēthötre nö i la-en ngam rūkui manūlö:

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index