Search form

KINṘEŪKÖ 8:4

4Angū-ö ön ngih vinī-i ngam chūökröön tö manyak töröömö nö humlum; töp tanöönglö e, tö nup pūl in e inrē nö töhanrôn: sā nuk inchō-otī hameuk tö ngam Mā Tēv nö in Môsös, ngatī tī anga-aṅ nö vī chūökröön tö manyak.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index