Search form

KINṘEŪKÖ 9:14

14Yĕn hĕng tak öp aṅ tahëng tarik min nö iyöng in meh, ngaich haköpkö ngam Chinööḵngö ngam Mā Tēv min; ngaich sā ngam chöngö Chinööḵngö ane inrē sā ngam inchöngten e, ngatī inlahen anga-aṅ: höng hēngö chöngö yī-ö min, töp aṅ tahëng, töp töfötnyu inrē nö im panam.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index