Search form

KINṘEŪKÖ 9:16

16Ngatī angū-ö nö örheūheu: hanyattö kui e ngam taṙul, ngaich sā mineūkö tameūyö tö hatööm.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index