Search form

KINṘEŪKÖ 9:20

20Hēkpī ngam taṙul nöng haroh tum sumkam nö i kui ngam inrūkui; ngaich sā chöngö ngam Mā Tēv cha-a nöng ngöh nö iyöng, sā chöngö ngam Mā Tēv inrē cha-a nö kiröönngöre.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index