Search form

KINṘEŪKÖ 9:21

21Hēkpī inrē ngam taṙul nö löktökūö harap söl peuheū; ngaich yē ngam taṙul im peuheū nö kē-ĕyö, kiröönngöre cha-a ngaich: hēk inrē yĕn inṙūöhen tö sakāmö tö hatööm inrē, kiröönngöre cha-a hē ngam taṙul nö kē-ĕyö.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index