Search form

Èxode 36

1»Així, doncs, Bessalel, Oholiab i tots els homes que el Senyor ha dotat de talent i d’intel·ligència per a fer tota mena de treballs per al servei del santuari, executaran tot el que el Senyor ha manat.

Fi de les aportacions del poble

2Moisès convocà Bessalel, Oholiab i tots els qui el Senyor havia dotat de bones mans i que tenien voluntat per a comprometre’s en aquella obra i executar-la. 3Moisès els confià personalment tot el que els israelites havien aportat per a l’obra del santuari. Però, com que cada matí els israelites continuaven portant ofrenes voluntàries a Moisès, 4els experts ocupats en els diversos treballs del santuari van deixar cada un la seva feina 5per anar a parlar amb Moisès. Li van dir:

– El poble porta més del que cal per a l’obra que el Senyor ha manat de fer.

6Llavors Moisès va ordenar que es fes aquesta crida pel campament: «Que ningú, ni home ni dona, no aporti més ofrenes per a l’obra del santuari.» I el poble no va aportar res més: 7ja tenien prou material per a l’obra que havien d’executar, i encara va sobrar-ne.

L’estructura del tabernacle

8Tots els experts que col·laboraven en l’obra del tabernacle el van fer amb deu tapissos de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata. Els van adornar amb figures de querubins brodades artísticament. 9Tots els tapissos tenien la mateixa mida: catorze metres de llargada per dos d’amplada. 10Va unir l’un a l’altre cinc dels tapissos; amb els altres cinc van fer el mateix. 11Després va fer cinquanta bagues de porpra violeta a una vora de cada conjunt de tapissos: 12cinquanta a la vora d’un conjunt i cinquanta a la vora de l’altre, de manera que les bagues es corresponien l’una amb l’altra. 13Va fer també cinquanta gafets d’or per a unir amb els gafets els dos conjunts de tapissos i formar un sol tabernacle.

14També va teixir onze veles de pèl de cabra per a fer un envelat que cobrís el tabernacle. 15Les onze veles tenien cada una les mateixes mides: quinze metres de llargada per dos d’amplada. 16Va unir cinc veles per un costat i sis per l’altre. 17Va fer cinquanta bagues a una vora d’un conjunt de veles i cinquanta a la vora de l’altre. 18Després va fer cinquanta gafets de bronze per a unir els dos conjunts i formar un sol envelat. 19A l’envelat, li va fer encara una coberta de pells d’ovella, tenyides de vermell, i una sobrecoberta de pells de dugong.

20Va fer de fusta d’acàcia les posts per a sostenir el tabernacle i les va col·locar verticalment. 21Cada post feia vint pams de llargada per tres d’amplada, 22i tenia dos espigons per a encaixar amb l’altra post. Totes les posts del tabernacle les va fer iguals. 23En va fer vint per al costat sud. 24Va fer també quaranta sòcols de plata i en posà dos sota de cada post, un a cada costat de cada una de les posts. 25Per al costat nord del tabernacle va fer també unes altres vint posts, 26amb els seus quaranta sòcols de plata sota les vint posts, dos per a cada post. 27Per al costat posterior del tabernacle, que dóna a ponent, va fer sis posts, 28i dues més per als seus dos angles posteriors. 29Aquestes dues posts doblaven les dues posts dels angles, des de baix fins a dalt, on hi ha la primera anella. Així ho va fer amb les dues posts dels dos angles. 30En total, eren vuit posts amb els seus setze sòcols de plata, és a dir, dos sòcols per a cada post.

31Va fer també travessers de fusta d’acàcia: cinc per a les posts d’un costat del tabernacle, 32cinc per a les de l’altre costat i cinc més per a les posts del costat posterior del tabernacle, que dóna a ponent. 33Va fer que cada travesser central passés a mitja alçada de les posts, d’un extrem a l’altre. 34Va recobrir d’or les posts i els travessers, i va fer d’or les anelles per on havien de passar els travessers.

Les cortines

35Després va fer la cortina de lli ben filat i llana tenyida de porpra violeta o vermella, o bé d’escarlata, amb figures de querubins brodades artísticament, 36i va fer per a la cortina quatre columnes de fusta d’acàcia que va recobrir d’or, i uns garfis d’or. Fongué, per a sostenir les columnes, quatre sòcols de plata.

37Per a l’entrada de la tenda, va fer una altra cortina brodada de llana te-nyida de porpra violeta i vermella i d’escarlata. Era de lli ben filat. 38Va fer les seves cinc columnes amb els seus garfis, i va recobrir d’or els capitells i les anelles, però els sòcols els va fer de bronze.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index