Search form

Èxode 6

1El Senyor va respondre a Moisès:

– Ara veuràs què faré amb el faraó: amb mà forta l’obligaré a deixar sortir els israelites, amb mà forta es veurà constret a expulsar-los del país.

El poble no escolta Moisès

2Déu va dir a Moisès:

– Jo sóc el Senyor. 3Em vaig aparèixer a Abraham, a Isaac i a Jacob com a “Déu totpoderós”, però no m’hi vaig revelar amb el meu nom, que és “el Senyor”. 4Vaig fer amb ells la meva aliança i els vaig prometre que els donaria el país de Canaan, on ells ja vivien com a immigrants. 5Ara he sentit els gemecs dels israelites, esclavitzats pels egipcis, i m’he recordat de la meva aliança. 6Per això, digues als israelites de part meva: “Jo sóc el Senyor. Jo us trauré del damunt els treballs forçats dels egipcis i us alliberaré de l’esclavatge. Amb el poder del meu braç us rescataré i a ells els castigaré durament. 7Faré de vosaltres el meu poble i jo seré el vostre Déu. Llavors sabreu que jo sóc el Senyor, el vostre Déu, el qui us trec del damunt els treballs forçats dels egipcis. 8Després us conduiré al país que vaig prometre a Abraham, a Isaac i a Jacob, i us el donaré en possessió. Us ho dic jo, el Senyor.”

9Moisès va anunciar tot això als israelites, però ells no el van escoltar: estaven abatuts per la duresa del treball.

Nova missió de Moisès i Aaron davant el faraó

10El Senyor digué a Moisès:

11– Vés a parlar amb el faraó, el rei d’Egipte, perquè deixi sortir els israelites del país.

12Moisès respongué al Senyor:

– Ni tan sols els israelites no m’han escoltat. ¿Com m’ha d’escoltar el faraó, a mi que no em sé expressar?

13El Senyor va parlar amb Moisès i Aaron i els ordenà que anessin a trobar els israelites i el faraó, per fer sortir els israelites del país d’Egipte.

Llista genealògica dels familiars de Moisès i Aaron

14Aquests són els principals llinatges israelites:

Fills de Rubèn, el primogènit d’Israel: Hanoc, Pal·lú, Hesron i Carmí. Aquests són els clans dels descendents de Rubèn.

15Fills de Simeó: Jemuel, Jamín, Óhad, Jaquín, Sóhar i Xaül, el fill de la cananea. Aquests són els clans dels descendents de Simeó.

16Noms dels fills de Leví i dels seus descendents: Leví va tenir tres fills, Guerxon, Quehat i Merarí, i va viure cent trenta-set anys. 17Fills de Guerxon: Libní i Ximí, amb els seus clans. 18Fills de Quehat: Amram, Ishar, Hebron i Uziel. Quehat va viure cent trenta-tres anys. 19Fills de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquests són els clans dels descendents de Leví.

20Amram es va casar amb la seva tia Joquèbed, que li donà dos fills, Aaron i Moisès. Amram va viure cent trenta-set anys.

21Fills d’Ishar: Corè, Nèfeg i Zicrí. 22Fills d’Uziel: Mixael, Elsafan i Sitrí.

23Aaron es va casar amb Elixeba, filla d’Amminadab i germana de Nahxon, que li va donar quatre fills: Nadab, Abihú, Eleazar i Itamar.

24Fills de Corè: Assir, Elcanà i Abiassaf. Aquests són els clans dels descendents de Corè.

25Eleazar, fill d’Aaron, es va casar amb una de les filles de Putiel, que li donà un fill, Pinhàs.

Tots aquests són els caps de llinatge dels levites, segons els seus clans.

26Va ser a Aaron i a Moisès que el Senyor va dir: «Feu sortir del país d’Egipte els israelites, formats per estols.» 27I tots dos, Moisès i Aaron, van parlar amb el faraó, el rei d’Egipte, per fer-ne sortir els israelites.

Moisès i Aaron, confirmats novament en la seva missió

28El dia que el Senyor va parlar amb Moisès en el país d’Egipte, 29li va dir:

– Jo sóc el Senyor. Fes saber al faraó, el rei d’Egipte, tot el que et diré.

30Moisès va respondre al Senyor:

– Jo no em sé expressar. ¿Com m’ha d’escoltar el faraó?

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index