Search form

Gènesi 10

Taula dels pobles

1Llista genealògica dels descendents de Sem, Cam i Jàfet, fills de Noè, nascuts després del diluvi.

2Descendents de Jàfet: Gómer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Móixec i Tiràs. 3Descendents de Gómer: Aixquenaz, Rifat i Togarmà. 4Descendents de Javan: Elixà, Tarsis, els quitites i els rodanites. 5D’ells vénen els pobles dispersats per les regions marítimes, cada un amb territoris i llengües pròpies, amb els seus diversos llinatges i nacions.

6Descendents de Cam: Cuix, Egipte, Put i Canaan. 7Descendents de Cuix: Sebà, Havilà, Sabtà, Ramà i Sabtecà. Descendents de Ramà: Saba i Dedan. 8Cuix és l’avantpassat de Nimrod, que va ser un heroi a la terra. 9En presència del Senyor, Nimrod era un caçador heroic. D’aquí ve la dita: «Un caçador heroic a la presència del Senyor, com ho era Nimrod.» 10Les primeres ciutats del seu reialme van ser Babel, Èrec i Acad, totes elles al país de Xinar. 11D’aquell país va partir Assur, que va edificar Nínive, Rehobot-Ir, Quèlah 12i Ressen; aquesta darrera, situada entre Nínive i Quèlah, és la més gran.

13Egipte és l’avantpassat de la gent de Lud, Anam, Lehab, Naftúah, 14Patrós, Caslúah i Caftor, d’on van sortir els filisteus.

15Canaan va ser el pare de Sidó, el seu primogènit, i d’Het; 16i l’avantpassat també dels jebuseus, amorreus, guirgaixites, 17hivites, arquites, sinites, 18arvadites, semarites i hamatites. Després es van dispersar els llinatges cananeus, 19i el seu territori es va estendre des de Sidó fins a Guerar i Gaza, i encara en direcció a Sodoma, Gomorra, Admà i Seboïm fins a Leixa. 20Aquests són els descendents de Cam, amb els seus llinatges i llengües, territoris i nacions.

21També Sem, germà gran de Jàfet, va tenir descendència. És l’avantpassat d’Éber i de tots els seus descendents.

22Descendents de Sem: Elam, Assíria, Arfaxad, Lud i Aram. 23Descendents d’Aram: Us, Hul, Guèter i Maix. 24Arfaxad és l’avantpassat de Xèlah, i Xèlah, el d’Éber. 25Éber va tenir dos fills: el primer es deia Pèleg, perquè, en el temps que ell vivia, la població de la terra es va dividir; el seu germà es deia Joctan. 26Joctan va ser el pare d’Almodad, Xèlef, Hassarmàvet, Jèrah, 27Adoram, Uzal, Diclà, 28Obal, Abimael, Saba, 29Ofir, Havilà i Jobab. Tots ells eren fills de Joctan. 30El seu territori s’estenia des de Meixà fins a Sefar, regió muntanyosa de l’orient. 31Aquests són els descendents de Sem, amb els seus llinatges i llengües, territoris i nacions.

32Aquests són els descendents de Noè amb els seus llinatges, nacions i llistes genealògiques. D’ells vénen les nacions que es van dispersar per la terra després del diluvi.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index