Search form

Gènesi 5

D’Adam a Noè

1Llista genealògica dels descendents d’Adam.

Quan el Senyor va crear l’home, el va fer a imatge seva.

2Creà l’home i la dona, els beneí i, quan foren creats, els va posar el nom de «ésser humà».

3Quan Adam tenia cent trenta anys va tenir un fill a semblança seva, a imatge seva i li va posar el nom de Set. 4Després del naixement de Set, Adam encara va viure vuit-cents anys i tingué fills i filles. 5Adam morí a l’edat de nou-cents trenta anys.

6Set tenia cent cinc anys quan va engendrar Enoix. 7Després del naixement d’Enoix, Set encara va viure vuit-cents set anys i tingué fills i filles. 8Set morí a l’edat de nou-cents dotze anys.

9Enoix tenia noranta anys quan va engendrar Quenan. 10Després del naixement de Quenan, Enoix encara va viure vuit-cents quinze anys i tingué fills i filles. 11Enoix morí a l’edat de nou-cents cinc anys.

12Quenan tenia setanta anys quan va engendrar Mahalalel. 13Després del naixement de Mahalalel, Quenan encara va viure vuit-cents quaranta anys i tingué fills i filles. 14Quenan morí a l’edat de nou-cents deu anys.

15Mahalalel tenia seixanta-cinc anys quan va engendrar Jèred. 16Després del naixement de Jèred, Mahalalel encara va viure vuit-cents trenta anys i tingué fills i filles. 17Mahalalel morí a l’edat de vuit-cents noranta-cinc anys.

18Jèred tenia cent seixanta-dos anys quan va engendrar Henoc. 19Després del naixement d’Henoc, Jèred encara va viure vuit-cents anys i tingué fills i fi-lles. 20Jèred morí a l’edat de nou-cents seixanta-dos anys.

21Henoc tenia seixanta-cinc anys quan va engendrar Matusalem. 22Després del naixement de Matusalem, Henoc encara va viure tres-cents anys i tingué fills i filles. Henoc seguia els camins de Déu. 23Va viure fins a l’edat de tres-cents seixanta-cinc anys, 24i seguí els camins de Déu. Va desaparèixer, perquè Déu se’l va endur.

25Matusalem tenia cent vuitanta-set anys quan va engendrar Lèmec. 26Després del naixement de Lèmec, Matusalem encara va viure set-cents vuitanta-dos anys i tingué fills i filles. 27Matusalem morí a l’edat de nou-cents seixanta-nou anys.

28Lèmec tenia cent vuitanta-dos anys quan va tenir un fill, 29i li posà Noè, perquè deia: «Aquest ens alleujarà del nostre treball i de les nostres fatigues en el conreu de la terra que el Senyor ha maleït.»

30Després del naixement de Noè, Lèmec encara va viure cinc-cents noranta-cinc anys i tingué fills i filles. 31Lèmec morí a l’edat de set-cents setanta-set anys.

32Noè ja tenia cinc-cents anys quan va engendrar Sem, Cam i Jàfet.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index