Search form

Levític 11

1. Animals purs i impurs

a. Quadrúpedes

1El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:

2– Comuniqueu això als israelites:

»D’entre tots els animals terrestres, podreu menjar 3els que tenen la peülla partida i remuguen. 4Però, pel que fa als animals remugants i als que tenen la peülla partida, no en menjareu els següents, que heu de considerar impurs:

»El camell, que és remugant però no té la peülla partida.

5»El conill, que és remugant però no té la peülla partida.

6»La llebre, que és remugant però no té la peülla partida.

7»El porc, que té la peülla partida però no és remugant.

8»No mengeu la carn d’aquests animals ni toqueu els seus cadàvers. Considereu-los impurs.

b. Animals aquàtics

9»Dels animals que viuen a l’aigua, siguin de mar o de riu, podeu menjar els que tenen aletes i escates. 10Però tota bestiola o animal que viu a l’aigua, sigui de mar o de riu, que no tingui aletes ni escates, els considerareu una cosa detestable. 11D’aquests animals que tindreu per detestables, no en menjareu la carn, i detestareu els seus cossos morts. 12Tot animal que viu a l’aigua i no té aletes ni escates, el considerareu una cosa detestable.

c. Ocells

13»Pel que fa als ocells, considerareu detestables i us abstindreu de menjar els següents: l’àguila, el trencalòs, el voltor, 14el milà, el falcó i els altres d’espècies semblants; 15totes les espècies de corbs; 16l’estruç, el siboc, la gavina, l’esparver i les espècies semblants; 17la xibeca, el corb marí, el duc; 18el cigne, el mussol, el voltor blanc; 19la cigonya, la garsa i les espècies semblants, la puput i el rat-penat.

d. Insectes

20»Tot insecte alat i que camina de quatre potes, el considerareu una cosa detestable. 21Però podeu menjar els insectes alats que caminen de quatre potes i tenen dues potes més al darrere per a poder saltar per terra. 22Podeu menjar, doncs, les diverses espècies de llagosta, llagost, saltarel·la i saltamartí. 23Tots els altres insectes alats i amb quatre potes, els considerareu una cosa detestable.

Contacte amb el cos mort d’un animal

24»Amb aquests animals quedareu ritualment impurs en els casos següents: qui toqui el seu cadàver quedarà impur fins al vespre; 25qui tragini un d’aquests animals morts es rentarà la roba i quedarà impur fins al vespre.

26»Pel que fa als quadrúpedes que no tinguin la peülla partida o que no siguin remugants, els considerareu impurs; qui els toqui quedarà impur. 27També considerareu impur tot animal de quatre potes que camini recolzant-se sobre les seves grapes. Qui toqui el seu cadàver quedarà impur fins al vespre. 28I qui tragini un d’aquests animals morts es rentarà bé la roba i quedarà impur fins al vespre. Considerareu impurs aquests animals.

29»De les bestioles que s’arrosseguen per terra, considerareu impures les següents: la mostela, la rata, les diverses varietats de llangardaix; 30la musara-nya, la salamandra, la sargantana, el dragó i el camaleó. 31Aquestes són, entre les bestioles que s’arrosseguen per terra, les que considerareu impures. Qui toqui un d’aquests animals morts, quedarà impur fins al vespre.

32»També quedarà impur qualsevol objecte damunt el qual caigui morta alguna d’aquestes bestioles, sigui un objecte de fusta, una roba, una pell, un sac o qualsevol dels estris d’ús corrent. L’objecte serà esbandit amb aigua i quedarà impur fins al vespre; després ja serà pur. 33Si una d’aquestes bestioles cau morta dins qualsevol atuell de terrissa, tot el que contingui quedarà impur, i haureu de trencar l’atuell. 34Tota cosa de menjar que hagi estat preparada amb aigua d’aquesta terrissa quedarà impura, i tota beguda quedarà també impura, sigui quin sigui el recipient que la contingui. 35Tot objecte damunt el qual caigui morta alguna d’aquestes bestioles quedarà impur; si es tracta d’un forn o d’uns fogons, seran destruïts. Són impurs i per impurs els tindreu. 36Tan sols l’aigua de les fonts, dels pous i de les cisternes continuarà pura; però el qui en tregui la bestiola morta quedarà impur. 37Si una d’aquestes bestioles cau morta damunt una llavor destinada a la sembra, aquesta quedarà pura. 38Però si ja han tirat aigua al gra i al damunt hi cau un d’aquests animals morts, considerareu impur el gra.

39»Si es mor un cap del bestiar que teniu per al vostre consum, qui toqui el cadàver quedarà impur fins al vespre. 40Qui mengi de la seva carn, es rentarà la roba i quedarà impur fins al vespre, i qui tragini l’animal mort, també s’haurà de rentar la roba i quedarà impur fins al vespre.

Recapitulació

41»No menjareu cap bestiola que s’arrossegui per terra, perquè és detestable. 42No es pot menjar cap d’aquestes bestioles, tant si s’arrossega sobre el ventre com si ho fa amb quatre o més potes; són detestables. 43No us feu també vosaltres detestables amb cap d’aquestes bestioles que s’arrosseguen, ni us hi feu impurs: quedaríeu impurs.

44Perquè jo, el Senyor, sóc el vostre Déu. Manteniu-vos sants i sereu sants, perquè jo sóc sant. No us feu impurs amb cap d’aquestes bestioles que s’arrosseguen per terra. 45Jo sóc el Senyor, el qui us va treure del país d’Egipte, per tal de ser el vostre Déu. Sigueu sants, perquè jo sóc sant.

46»Aquesta és la llei sobre les bèsties, els ocells, tots els animals que viuen i es mouen a l’aigua i totes les bestioles que s’arrosseguen per terra. 47Amb aquesta llei podreu distingir entre els animals purs i impurs, entre els animals que es poden menjar i els que no s’han de menjar.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index