Search form

Levític 23

7. Calendari de les festes d’Israel

1El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

2– Comunica això als israelites:

»En les festes del Senyor convocareu els israelites a aplec sagrat. Els hi convocareu en les festes següents:

a. El dissabte

3»Tens sis dies per a treballar, però el setè dia és dissabte, dia de repòs amb aplec sagrat. No feu cap treball. És dia de repòs dedicat al Senyor arreu on habiteu.

4»Aquestes són les altres festes del Senyor, els aplecs sagrats a què heu de convocar els israelites en les dates prescrites:

b. La Pasqua i la festa dels Àzims

5»El capvespre del dia catorze del primer mes celebrareu la Pasqua en honor del Senyor. 6El dia quinze del mateix mes començarà la festa dels Àzims en honor del Senyor. Durant set dies heu de menjar el pa sense llevat. 7El primer dia és per a vosaltres un dia d’aplec sagrat: no heu de fer cap mena de treball. 8Cremareu ofrenes en honor del Senyor cada dia de la setmana. El setè dia torna a ser un dia d’aplec sagrat: no heu de fer cap mena de treball.

c. La festa de la primera garba

9El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

10– Comunica això als israelites:

»Quan entrareu al país que jo us dono i començareu la sega, porteu als sacerdots la primera garba, les primícies de la collita. 11El sacerdot presentarà la garba davant el Senyor l’endemà del dissabte, i així el Senyor es complaurà en vosaltres. 12El mateix dia que haureu presentat la garba, oferiu al Senyor en holocaust un anyell d’un any sense cap defecte. 13Presentareu també una ofrena de sis quilos de flor de farina pastada amb oli; és una ofrena d’olor agradable, cremada en honor del Senyor; l’acompanyareu amb una libació d’un litre de vi.

14»No menjareu, d’aquesta collita, ni pa, ni espigues torrades, ni gra novell, fins que haureu presentat l’ofrena al vostre Déu. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu.

d. La festa de Pentecostao de les Setmanes

15»Des del dia que presentareu solemnement la primera garba, l’endemà del dissabte, compteu set setmanes senceres. 16D’aquesta manera, fins l’endemà del setè dissabte comptareu cinquanta dies. El dia que fa cinquanta presentareu al Senyor una ofrena de la nova collita: 17des d’arreu on habitareu porteu dos pans per presentar-los solemnement; cada pa serà preparat amb sis quilos de flor de farina i serà cuit amb llevat. Són les primícies per al Senyor. 18A més dels pans, oferiu en holocaust al Senyor set anyells d’un any sense cap defecte, un vedell i dos moltons, amb l’ofrena de flor de farina i les libacions corresponents: són ofrenes d’olor agradable, cremades en honor del Senyor. 19Oferiu també un boc en sacrifici pel pecat i dos anyells d’un any en sacrifici de comunió. 20Juntament amb els pans de les primícies, el sacerdot oferirà el boc i els dos anyells, amb el ritu de presentació davant el Senyor. Aquestes ofrenes són la porció santa del Senyor reservada al sacerdot. 21El mateix dia convoqueu per a vosaltres un aplec sagrat: no us heu d’ocupar en cap mena de treball. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu.

22»Quan segueu els sembrats, no arribeu fins a la partió del camp ni recolliu les espigolalles: deixa-ho per als pobres i els immigrants. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu.

e. El dia primer del mes setè

23El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

24– Comunica això als israelites:

»El dia primer del mes setè observeu un dia de repòs, un dia de commemoració, anunciada a toc de corn. És un dia d’aplec sagrat. 25No feu cap mena de treball i presenteu una ofrena que serà cremada en honor del Senyor.

f. El dia de l’Expiació

26El Senyor va parlar encara a Moisès:

27– El dia deu del mes setè és el dia de l’Expiació. Convoqueu un aplec sagrat, dejuneu i presenteu una ofrena que serà cremada en honor del Senyor. 28Aquell dia no heu de fer cap mena de treball, perquè és el dia de l’expiació de les culpes, el dia que es fa a favor vostre el ritual d’expiació davant el Senyor, el vostre Déu. 29Aquell dia, tothom qui no dejuni serà exclòs del poble d’Israel. 30I jo mateix faré desaparèixer d’enmig d’Israel tot aquell qui faci algun treball aquell dia. 31No feu cap mena de treball. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions, arreu on habiteu. 32Per a vosaltres és un gran dia de repòs i de dejuni.

»Des del capvespre del dia nou fins al capvespre de l’endemà, guardareu el repòs.

g. La festa dels Tabernacles

33El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

34– Comunica això als israelites:

»El dia quinze del mes setè comença la festa dels Tabernacles, dedicada al Senyor durant una setmana. 35El primer dia és dia d’aplec sagrat i no fareu cap mena de treball. 36Cremeu una ofrena en honor del Senyor cada dia de la setmana. El vuitè dia torna a ser per a vosaltres un dia d’aplec sagrat i tornareu a cremar una ofrena en honor del Senyor. És l’aplec sagrat de cloenda: no heu de fer cap mena de treball.

37»Aquestes són les festes del Senyor en què convocareu els israelites a aplec sagrat i presentareu dons en honor del Senyor: presentareu holocaustos i ofrenes, sacrificis de comunió i libacions, segons el ritual de cada festa. 38Aquests sacrificis s’afegiran als que oferiu al Senyor cada dissabte i a tots els dons i sacrificis que pugueu oferir al Senyor voluntàriament o per complir un vot.

39»El dia quinze del mes setè, quan haureu recollit els fruits de la terra, celebrareu una setmana de festa en honor del Senyor. El primer i el vuitè dia seran dies de repòs. 40El primer dia fareu unes enramades amb fruits d’arbres bonics, amb palmes, amb brancatge d’arbres frondosos i de salzes dels torrents: celebreu la festa amb alegria, durant una setmana, a la presència del Senyor, el vostre Déu. 41De generació en generació celebreu cada any aquesta festa de set dies dedicada al Senyor. Observeu perpètuament aquesta llei per totes les generacions. Celebreu la festa el mes setè: 42durant set dies heu de viure en cabanes. Vosaltres, els nascuts a Israel, viureu en cabanes, 43perquè els vostres descendents sàpiguen que vaig fer viure en cabanes els israelites quan els vaig fer sortir d’Egipte. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu.

44Així Moisès va promulgar als israelites les festes del Senyor.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index