Search form

Levític 27

Compliment dels vots

1El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

2– Comunica això als israelites:

»Si algú fa un vot oferint una persona al Senyor, podrà commutar el seu vot pagant la quantitat estipulada. 3Si és un home de vint a seixanta anys, la quantitat serà de cinquanta sicles de plata, segons la unitat de pes oficial del santuari. 4Si és una dona, serà de trenta sicles. 5Per un noi de cinc a vint anys, la quantitat serà de vint sicles; si és una noia, serà de deu. 6Un nen d’un mes a cinc anys serà valorat en cinc sicles; si és una nena, en tres. 7De seixanta anys en amunt, l’home serà valorat en quinze sicles; la dona, en deu. 8Si el qui ha fet el vot és tan pobre que no pot pagar la quantitat establerta, presentarà la persona oferta al sacerdot i aquest la valorarà tenint en compte els mitjans del qui ha fet la prometença.

9»Si algú fa el vot de donar un animal dels que es poden oferir al Senyor, l’animal quedarà del tot consagrat. 10El qui ha fet el vot no podrà substituir o canviar l’animal per un altre, ni millor ni pitjor. Si el canviava per un altre, tots dos quedarien consagrats al Senyor. 11Si ha promès de donar un animal impur dels que no es poden oferir en sacrifici al Senyor, el durà al sacerdot, 12i aquest fixarà el valor de l’animal, més alt o més baix; en qualsevol cas, el valor de l’animal serà el que fixi el sacerdot. 13Si el propietari vol exercir el dret de rescat, haurà de pagar el valor fixat, amb un recàrrec de la seva cinquena part.

14»Quan algú consagri la seva casa al Senyor, el sacerdot en farà una valoració, segons l’estat de la casa. El valor de la casa serà el que fixi el sacerdot. 15Si el qui ha consagrat la casa vol exercir el dret de rescat, haurà de pagar el valor fixat, amb un recàrrec de la seva cinquena part.

16»Si algú consagra al Senyor un camp del seu patrimoni, se n’ha de fer la valoració segons la quantitat de gra que s’hi pot sembrar, a raó de cinquanta sicles de plata per cada cent cinquanta quilos d’ordi. 17Si l’ha consagrat des de l’any del jubileu, aquest serà el seu valor. 18Si el consagra passat l’any del jubileu, el sacerdot en calcularà el valor tenint en compte els anys que falten fins al pròxim jubileu. 19Si el qui ha consagrat el camp vol exercir el dret de rescat, haurà de pagar el valor fixat, amb un recàrrec d’una cinquena part, i aquest tal recobrarà el seu camp. 20Però si, en comptes de recuperar-lo, el ven a un altre, ja no podrà exercir mai més el dret de rescat. 21Quan arribi l’any del jubileu i el camp quedi lliure, restarà consagrat al Senyor, com qualsevol altre dels camps que li són consagrats. Serà patrimoni sacerdotal.

22»Si algú consagra al Senyor un camp comprat, però que no pertany al seu patrimoni, 23el sacerdot en calcularà el valor fins a l’any del jubileu. El qui hagi comprat el camp pagarà el mateix dia la quantitat calculada i la consagrarà al Senyor. 24Però, quan arribi l’any del jubileu, el camp passarà a ser propietat de la persona que l’havia venut i que el tenia en patrimoni.

25»Tota valoració serà feta en sicles de plata, segons la unitat de pes oficial del santuari, que és de vint gueràs.

26»Ningú no pot consagrar al Senyor la primera cria dels seus animals, perquè aquesta, sigui un vedell o un anyell, ja li pertany. 27Si la primera cria és d’un animal impur, es pot rescatar pagant el preu fixat pel sacerdot, amb el recàrrec d’una cinquena part. Però si no és rescatada, el sacerdot la pot vendre al preu que havia fixat.

28»En canvi, cap dels béns que han estat totalment consagrats al Senyor, siguin persones, animals o camps del propi patrimoni, no pot ser venut ni rescatat, perquè tot allò que ha estat consagrat totalment al Senyor és cosa molt sagrada i pertany exclusivament al Senyor. 29Tampoc no es podrà exercir el dret de rescat sobre cap persona consagrada a l’extermini. Ha de morir irremissiblement.

Els delmes

30»Els delmes dels sembrats i dels fruits dels arbres són del Senyor, consagrats a ell. 31Si algú vol exercir el dret de rescat d’una part del seu delme, hi haurà d’afegir un recàrrec d’una cinquena part. 32El delme dels ramats de vaques, d’ovelles o de cabres que el pastor marqui, és consagrat al Senyor. 33L’animal no podrà ser substituït o canviat per un altre de millor o de pitjor. Si en canviava un per un altre, tots dos quedarien consagrats al Senyor i no podrien ser rescatats.

34Aquests són els manaments que el Senyor va donar a Moisès per als israelites a la muntanya del Sinaí.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index