Search form

Nombres 8

El canelobre

1El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

2– Comunica això a Aaron: “Quan encenguis els set gresols, encara’ls de manera que il·luminin al seu davant.”

3Aaron va complir l’ordre del Senyor transmesa per Moisès i va encendre els gresols de manera que il·luminessin al seu davant. 4El canelobre era tot ell d’or cisellat des del peu fins a les flors. Moisès havia seguit el model que el Senyor li havia mostrat.

Dedicació dels levites

5El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

6– Separa els levites dels altres israelites i purifica’ls. 7Per a purificar-los, fes això: Aspergeix-los primerament amb l’aigua que purifica del pecat. Que s’afaitin després tot el cos i rentin la seva roba. Així quedaran purificats. 8Acabat, que prenguin un vedell ja fet, amb la corresponent ofrena de flor de farina pastada amb oli. Tu pren un altre vedell per al sacrifici pel pecat. 9Després fes que els levites s’acostin davant la tenda del trobament i convoca tota la comunitat d’Israel. 10Situats així els levites davant el Senyor, els altres israelites els imposaran les mans.

11Llavors Aaron presentarà davant meu els levites com a ofrena de la resta dels israelites. Així quedaran destinats al meu servei.

12»Després els levites imposaran les mans sobre el cap dels dos vedells, i Aaron n’oferirà un com a sacrifici pel pecat i l’altre en holocaust. Així farà el ritu d’expiació pels levites. 13Després col·loca els levites davant d’Aaron i els seus fills i presenta-me’ls. 14Així separaràs els levites dels altres israelites i seran meus.

15»Els levites, purificats i presentats així davant meu, entraran al servei de la tenda del trobament. 16Estaran a la meva disposició, ja que em són donats pels israelites a canvi dels seus primogènits, i per això jo me’ls reservo. 17Perquè tots els primogènits dels israelites i totes les primeres cries dels animals són meus; me’ls vaig consagrar el dia que vaig fer morir tots els primogènits del país d’Egipte. 18Per això em reservo els levites en lloc dels primogènits dels israelites, 19i els poso, com a donats, a disposició d’Aaron i dels seus fills, perquè tinguin a càrrec seu el servei de la tenda del trobament que havien de fer tots els israelites; expiant així per tots ells, els israelites no hauran de sofrir els flagells que sofririen si s’acostessin al lloc sagrat.

20Moisès, Aaron i tota la comunitat d’Israel van complir exactament totes les ordres que el Senyor havia donat a Moisès respecte als levites. 21Aquests es van purificar, rentaren la seva roba, i després Aaron els va presentar davant el Senyor i va fer per ells el ritu d’expiació per tal de purificar-los. 22Acabat tot el ritual, els levites van començar el seu servei a la tenda del trobament, a les ordres d’Aaron i dels seus fills. Així es van complir les ordres que el Senyor havia donat a Moisès respecte als levites.

Temps del servei dels levites

23El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:

24– Els levites entraran a prestar servei a la tenda del trobament des de l’edat de vint-i-cinc anys en amunt. 25En complir cinquanta anys, es retiraran del servei actiu, no serviran més. 26Podran ajudar els altres levites en actiu fent guàrdia a la tenda del trobament, però no prestaran altres serveis. Disposa així el servei dels levites.

Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

More Info | Version Index