Search form

1 Corintios 10:33

33Ique aniya bae neanicue. Dutya ique eje bucha juya eque tuque dutyaja ishu jidaque acara aya. Ecue jida ishuque peadya camadya ama tuque inime tupuqui aya, peya cuanaja ishu tumebaedya. Jadya anie juya, peya cuana Jesús queja catyatisha ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index