Search form

1 Corintios 10:7

7Muitaqui ama tuque ecuanaja ai cueya cueya ea cuanaque. Umae israelita cuanatu Yusu Neri muijacatsu ai cueya cueya cuana catihua tumeque muiyaque chine juishu. Jadya juhuaque tu Yusuja quisarati ehuene: “Cueya cueya eaja yacuaju tuna anibutehua, araara ijiiji jadya juishu. Araara amena juatsu tuna ijahue catibutihua. Jadya tuna chine jubahue jucuare cueya cueya cuana muiyaque”.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index