Search form

1 Corintios 12:11

11Arepa bape bape meree Yusu ataquique aniya ama bucha, peadya Espiritura camadya ecuana tyaya casa jadya ishu. Turadya ecuana tyaya casa tuque cuitadya eje bucha cameremereticara juya eque ecuanaja Yusu mere ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index