Search form

1 Corintios 13:7

7Peya cuana iyuhue quetitsu, ecuana masadama nime aputaya tunara jidama aya cuanaque. Ejeneyadya tuque ecuana tunara cuejaya cuanaque. Tuna cajuchatihua baatsu tuque ecuana ihuajacaya amadya tuna inime cacuaretitsu Yusuja biji eque anidadinuca ishuque. Cahuaitima tuque ecuana iduya tunara jidama ayaju.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index